Podstawowe informacje na temat farb do ścian

Właściwa farba

W pomieszczeniach najczęściej stosowane są farby dyspersyjne. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat różnych składników i właściwości farb oraz wskazówki dotyczące ich stosowania i obróbki.

Farba dyspersyjna

Farby dyspersyjne są gęstymi farbami zawierającymi spoiwo z dyspersji tworzyw sztucznych i są najczęściej stosowane do malowania wnętrz. Charakteryzują się dobrą przyczepnością, dzięki czemu mogą być nakładane na większość podłoży. Są także proste w obróbce oraz bezpieczne dla zdrowia i środowiska.

Innymi farbami często stosowanymi do wnętrz są farby lateksowe. Są one także zaliczane do kategorii farb dyspersyjnych, gdyż zawierają spoiwo z dyspersji tworzyw sztucznych. Równocześnie ze względu na ich specyficzne właściwości są często traktowane jako odrębna grupa farb. Farby lateksowe są bardzo wytrzymałe na czyszczenie i zmywanie, dlatego zalecane są w szczególności do malowania powierzchni narażonych na zabrudzenia. Farby dyspersyjne zawsze mają taką samą strukturę a w ich składzie znajdują się cztery podstawowe składniki.

Składniki i ich funkcje

Do podstawowych składników farb dyspersyjnych należą: pigmenty, wypełniacze, spoiwo, rozcieńczalnik (woda dla farb wodnych) oraz substancje pomocnicze (dodatki). Każdy z tych składników ma różne cechy istotne z punktu widzenia powłoki malarskiej i w zależności od ich zawartości determinuje właściwości farby.

Pigmenty

Odpowiadają za kolor, właściwości kryjące i wypełnienie farby. Zwykle, im większy udział procentowy pigmentów, tym farba lepiej kryje ale też jest droższa.

Wypełniacze

Odpowiadają za grubość powłoki, strukturę, stopień matowości. Zwykle, im większy udział procentowy wypełniaczy, tym farba jest tańsza, ale też słabiej kryjąca i o słabszej odporności.

Spoiwo

Skleja pigmenty i wypełniacze ze sobą i z podłożem. Odpowiada za takie właściwości jak: zmywalność i możliwość czyszczenia powłoki, połysk, a także komfort podczas malowania. Zwykle, im większy udział procentowy spoiwa tym farba bardziej odporna i droższa.

Rozcieńczalnik

Spoiwa dyspersyjne są rozdrobnionymi ciałami stałymi. Rozcieńczalnik jest konieczny, by móc nanieść ciała stałe (spoiwo, pigmenty, wypełniacze) na ścianę lub sufit. Odpowiada za grubość warstwy, łatwość aplikacji, czas podsychania farby podczas malowania - czyli własności aplikacyjne. W przypadku farb wodnych rozcieńczalnikiem jest woda. Im więcej wody, tym farba jest tańsza, ale też ma słabsze krycie i szybciej podsycha na chłonnych podłożach (z powodu cienkiej warstwy jaką się ją aplikuje).

Dodatki

Modyfikują różne właściwości farby i jej składników, np. wpływają na lepkość farby, rozlewność, zwilżalność, twardość, przyczepność, wysychanie itp.

Wskazówki dotyczące malowania

Przed przystąpieniem do nakładania nowych warstw należy zawsze sprawdzić podłoże i odpowiednio je przygotować. Podłoże musi być czyste, suche i nośne. Podłoża chłonne lub silnie piaszczące muszą być przed nałożeniem farby zagruntowane.

Należy stosować wysokiej jakości narzędzia. Zalecane są wałki z włosiem nylonowym lub poliamidowym ze względu na dużą chłonność farby i zdolność do równomiernego oddawania farby na malowaną powierzchnię. Specjalne przyrządy do zdrapywania powłok i kije teleskopowe stanowią dodatkowe ułatwienie podczas pracy.

Najpierw należy pomalować sufit, a potem ściany. Zawsze należy nakładać farbę od jednego narożnika do drugiego, warstwę przy warstwie, dzięki czemu unikniemy niepożądanych plam i smug. Zwracamy uwagę, że należy pracować sprawnie i malować daną powierzchnię bez dłuższych przerw.

Propozycje produktów

Wybór farby zależy oczywiście od oczekiwanych właściwości pomalowanych powierzchni. Należy jednak pamiętać, że stosując wysokiej jakości produkty mamy większą satysfakcję zarówno z malowania jak i z użytkowania pomieszczeń.

Uwaga

Szczegółowe objaśnienia specjalistycznych terminów znajdują się w zakładce Leksykon.

Rekomendowane produkty