Malowanie ścian pomieszczeń - ile warstw?

Jedna czy dwie warstwy farby?

O tym, czy podczas przeprowadzania remontu ściany pomalować farbą raz czy kilka razy, decydują właściwości kryjące wybranego produktu. Jeżeli już po pierwszym malowaniu na ścianach nie występują smugi i cała powierzchnia została w pełni pokryta farbą, nie ma konieczności powtórnego nanoszenia farby.

Czynniki decydujące o właściwościach kryjących farby, część I

Właściwości kryjące farby zależą od wielu czynników.

- Jakość produktu: zdolność krycia

- Podłoże: właściwości higroskopijne (podatność na wchłanianie wilgoci), struktura, kolor

- Narzędzia: jakość, materiał z jakiego wykonane jest runo i długość runa

- Obróbka: szybkie, równomierne nanoszenie materiału

Czynniki decydujące o właściwościach kryjących farby, część II

Kontrastowe podłoża najczęściej powinny być malowane dwukrotnie. Nie jest to jednak zasada ogólna, gdyż właściwości kryjące determinuje wiele różnych czynników. Decyzja o naniesieniu drugiej powłoki malarskiej podejmowana jest na podstawie indywidualnej oceny pierwszego malowania.

Rekomendowane produkty