Farby do wnętrz - rozcieńczać czy nie?

Czy przed aplikacją farbę do ścian można czy trzeba rozcieńczyć?

Farby dyspersyjne mogą być generalnie trochę rozcieńczone wodą. Należy jednak koniecznie przestrzegać informacji producenta.

Rozcieńczanie

Wszystkie farby dyspersyjne Alpina są sprzedawane w stanie gotowym do bezpośredniego użycia. Oznacza to, że przed użyciem farby do ścian nie muszą być rozcieńczane.

Po otwarciu pojemnika często mamy wrażenie, że farbę "chyba trzeba rozcieńczyć“.

Przed rozcieńczaniem produkt należy jednak bardzo mocno i dokładnie wymieszać. Po wymieszaniu konsystencja farby ulega radykalnej zmianie i często nie  wymaga już rozcieńczenia! Dlatego produkt ten z reguły można wygodnie nakładać na ściany bez wcześniejszego rozcieńczania.

Zasadniczo farby do ścian można rozcieńczać dodając wodę w ilości nie większej niż ok. 5 % dla warstwy nawierzchniowej i maks. 10% objętościowo dla warstwy podkładowej.

Po dodaniu wody aplikacja jest trochę łatwiejsza, bo farba nanosi się cieńszą warstwą. Zmniejszają się więc wówczas właściwości kryjące farby. Produkty rozcieńczone wysychają też trochę szybciej niż nierozcieńczone, z uwagi na cieńszą warstwę. W przypadku, gdy do pomalowania jednego kompleksu ściennego planowane jest zużycie kilku pojemników barwionej farby, każdy z tych pojemników powinien być rozcieńczony dokładnie taką samą ilością wody, aby nanieść podobnej grubości powłokę o podobnym poziomie krycia i jednakowej fakturze.

Rekomendowane produkty