Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu

Bezpośrednio po zakończeniu malowania narzędzia należy starannie umyć. Tylko wtedy będą nadawały się do ponownego wykorzystania. Sposób czyszczenia narzędzi zależy od rodzaju użytej emalii - inaczej postępujemy w przypadku emalii akrylowej, a inaczej w przypadku emalii rozpuszczalnikowej.

Emalia akrylowa / emalia na bazie żywic sztucznych

Emalie akrylowe na bazie wody

Narzędzia stosowane do malowania emaliami na bazie wody należy umyć wodą z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń.

Emalie na bazie żywic sztucznych

Narzędzia stosowane do malowania emaliami zawierającymi rozpuszczalniki należy oczyścić specjalnym środkiem do mycia pędzli. Należy pamiętać, że rozpuszczalniki nie mogą być odprowadzane do kanalizacji. W niektórych przypadkach prostszym rozwiązaniem jest pozostawienie pędzla do wyschnięcia i usunięcie go jak odpady domowe. O tym, czy pędzel rzeczywiście został dobrze umyty, przekonamy się dopiero... podczas najbliższego malowania.

 

Rekomendowane produkty