Czyszczenie narzędzi po malowaniu

Bezpośrednio po zakończeniu malowania narzędzia należy starannie umyć. Tylko wtedy będą nadawały się do ponownego wykorzystania.

Szybkie i łatwe czyszczenie

Rozpoczynamy od ręcznego usunięcia pozostałości farby znajdujących się na wałku. W kolejnym kroku narzędzie należy opłukać pod bieżącą wodą, aż usunięte zostaną wszystkie znajdujące się na nim pozostałości. Następnie powtarzamy tę czynność przy zastosowaniu mydła domowego. Pędzle, wałki i szczotki myjemy ponownie, dopóki woda przestanie się zabarwiać. Brudna woda może być odprowadzana do kanalizacji, gdyż jest ona całkowicie bezpieczna dla środowiska. Po opłukaniu wałek należy pozostawić do wyschnięcia.

Podczas przerw w pracy wałki należy szczelnie owinąć folią. Dzięki temu farba nie zaschnie a wałki będą mogły być nadal używane.

Rekomendowane produkty