Nota Prawna

Podmiot odpowiedzialny za treść:

CAPAROL Polska Sp. z o.o. 
Puławska 393 
02-801 Warszawa  

Tel. +48 22 544 20 40 
Fax. +48 22 544 20 41  

e-mail: info@caparol.pl 


Wskazówki prawne 

Wszelkie treści zawarte na tej stronie oraz jej wygląd stanowią własność Caparol Polska Sp. z o.o.. Są one chronione prawem autorskim lub przez pozostałe prawa ochronne. Wyrażamy zgodę na przejęcie treści, jeżeli te będą przeznaczone wyłącznie na prywatny użytek korzystającego. Przejęcie udostępnionych treści do innych celów wymaga jednak wcześniejszej zgody Caparol Polska Sp. z o.o.. Zwracamy uwagę, że treści zawarte na stronach internetowych mogą podlegać częściowo prawom ochronnym osób trzecich, które nam je udostępniły. Strona niniejsza nie daje użytkownikom praw licencyjnych do zawartych na niej praw autorskich i pozostałych praw ochronnych.

Wszystkie dane umieszczone na naszych stronach internetowych zostały starannie sprawdzone. Dbamy o ciągłe rozszerzanie i aktualizowanie tej oferty informacyjnej. Gwarancji na aktualność, funkcjonalność, jakość, dostępność lub kompletność naszych stron internetowych nie możemy jednak udzielić. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności, powstałe w wyniku korzystania z naszej strony internetowej, są wykluczone, chyba że wynikają one z działania zamierzonego lub rażącego niedbalstwa oraz powodują uszczerbek na życiu, ciele lub zdrowiu.  

Na naszych stronach internetowych znajdują się linki do innych stron w sieci. Zwracamy wyraźnie uwagę, że nie mamy wpływu na wygląd i treść stron, do których te linki kierują. W związku z tym nie możemy również ręczyć za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych tam informacji i dystansujemy się niniejszym wyraźnie od wszystkich treści znajdujących się stronach linkowanych. Oświadczenie to dotyczy wszystkich zawartych u nas linków do stron zewnętrznych oraz ich treści.   


Wskazówki dotyczące ochrony danych

U użytkowników Internetu stwierdzamy po części niepewność oraz swego rodzaju nieufność odnośnie kwestii, czy i które dane osobowe mogą być pobierane, przechowywane, przetwarzane i ewentualnie udostępniane.  

W związku z tym chcielibyśmy Państwa poinformować w tym miejscu o ochronie danych internetowych w Caparol Polska Sp. z o.o.:

Na tej stronie zbierane i przechowywane są dane do celów marketingowych i optymalizacyjnych. Z danych tych mogą być wykonane pod pseudonimem profile użytkowe. W tym celu mogą być użyte ciasteczka (cookies). Chodzi tu o niewielkie pliki tekstowe, gromadzone lokalnie w pamięci tymczasowej przeglądarki internetowej osoby odwiedzającej stronę. Ciasteczka umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Dane nie będą wykorzystywane bez specjalnie w tym celu udzielonej zgody danej osoby do osobistej identyfikacji odwiedzającego stronę i nie będą łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu. Zgoda na pobieranie i gromadzenie danych może być w każdej chwili cofnięta ze skutkiem na przyszłość.

Wysyłając do nas e-mail lub zamawiając nasz newsletter, Państwa adres e-mail oraz pozostałe dane osobowe będą wykorzystywane tylko do celów indywidualnej korespondencji z Państwem.

Caparol Polska Sp. z o.o. zapewnia w zawiązku z tym, że Państwa dane będą używane wyłącznie przez nas i będą traktowane poufnie zgodnie z każdorazowo obowiązującymi postanowieniami ustawowymi.